SVERIGES MYNTHISTORIA LANDSKAPSINVENTERINGEN (SML)


Projektet Sveriges Mynthistoria Landskapsinventeringen inleddes på slutet av 1970-talet och är ännu aktivt. Hittills har 16 av Sveriges 25 landskap publiceras. Syftet är att dokumentera information om myntfynd landskapsvis. De tryckta publikationerna kan beställas från butik@myntkabinettet.se eller genom att ringa 08-5195 5304.

Landskap Vid referens till SML skriv: Referenser, förkortningar och ordlistor
Blekinge SML 9: Bl följt av fyndnummer Blekinge referenser
Bohuslän SML 11: Bo följt av fyndnummer Bohuslän referenser
Dalarna SML 3: Dr följt av fyndnummer Dalarna referenser
Dalsland SML 6: Ds följt av fyndnummer Dalsland referenser
Halland SML 10: Ha följt av fyndnummer Halland referenser
Härjedalen SML 7: Hr följt av fyndnummer Härjedalen referenser
Jämtland SML 7: Jä följt av fyndnummer Jämtland referenser
Lappland SML 8: La följt av fyndnummer Lappland referenser
Medelpad SML 7: Me följt av fyndnummer Medelpad referenser
Norrbotten SML 8: Nb följt av fyndnummer Norrbotten referenser
Närke SML 5: Nä följt av fyndnummer Närke referenser
Uppland SML 4: Up följt av fyndnummer Uppland referenser
Värmland SML 6: Vr följt av fyndnummer Värmland referenser
Västerbotten SML 8: Vb följt av fyndnummer Västerbotten referenser
Ångermanland SML 2: Ån följt av fyndnummer Ångermanland referenser
Östergötland SML 1: Ög följt av fyndnummer Östergötland referenser