SVERIGES MYNTHISTORIA LANDSKAPSINVENTERINGEN (SML)


Adelsö
Almunge
Alsike
Altuna
Alunda
Angarn (inga fynd registrerade)
Arnö
Balingsta
Biskopskulla
Björklinge
Björkö Arholma (inga fynd registrerade)
Bladåker (inga fynd registrerade)
Blidö
Boglösa
Bondkyrka Helga Trefaldighet
Boo
Björklinge (inga fynd registrerade)
Bred
Bro
Bromma
Bälinge
Börje
Börstil
Dalby
Danderyd
Danmark
Dannemora
Djursholm
Djurö Kapellförsamling
Ed
Edebo
Edsbro
Ekeby (inga fynd registrerade)
Ekerö
Enköping
Enköpings-Näs
Enåker (inga fynd registrerade)
Estuna
Fasterna
Film
Fittja
Forsmark
Fresta
Fröshult (inga fynd registrerade)
Fröslunda (inga fynd registrerade)
Frösunda
Frötuna
Funbo
Färentuna
Färinge (inga fynd registrerade)
Gamla Uppsala
Giresta
Gottröra (inga fynd registrerade)
Gräsö
Gryta (inga fynd registrerade)
Gustavsberg
Hacksta
Haga (inga fynd registrerade)
Hagby
Hammarby
Harbo
Harg
Hilleshög (inga fynd registrerade)
Hjälsta
Holm (inga fynd registrerade)
Huddunge
Husby-Långhundra
Husby-Sjuhundra
Husby-Sjutolft
Husby-Ärlinghundra
Håbo-Tibble
Hållnäs
Håtuna
Häggby (inga fynd registrerade)
Härkeberga
Härnevi
Hässelby
Häverö
Hökhuvud (inga fynd registrerade)
Ingarö
Jumkil
Järfälla
Järlåsa
Knivsta
Knutby (inga fynd registrerade)
Kulla (inga fynd registrerade)
Kungs-Husby
Kårsta
Lagga
Lena (inga fynd registrerade)
Lidingö
Lillkyrka
Litslena
Ljusterö
Lohärad (inga fynd registrerade)
Lovö
Lunda
Långtora
Låssa
Läby
Länna
Löt
Malsta (inga fynd registrerade)
Markim
Morkarla (inga fynd registrerade)
Munsö
Möja
Nora
Norrby
Norrsunda
Norrtälje
Nysättra (inga fynd registrerade)
Närtuna
Odensala
Orkesta
Ramsta
Rasbo
Rasbokil (inga fynd registrerade)
Riala (inga fynd registrerade)
Rimbo
Roslags-Bro
Roslagskulla
Rådmansö
Rö (inga fynd registrerade)
Sankt Olof
Sankt Per
Sigtuna
Simtuna
Singö (inga fynd registrerade)
Skederid
Skepptuna (inga fynd registrerade)
Skogstibble (inga fynd registrerade)
Skokloster
Skuttunge
Skå
Skånela
Skäfthammar (inga fynd registrerade)
Sollentuna
Solna
Sparrsätra
Spånga
Stavby
Stockholm (ingår ej i volymen)
Stockholms-Näs
Sundbyberg
Svinnegarn
Sånga
Söderbykarl
Söderfors (inga fynd registrerade)
Teda (inga fynd registrerade)
Tegelsmora (inga fynd registrerade)
Tensta
Tierp
Tillinge
Tofta (inga fynd registrerade)
Torstuna
Torsvi (inga fynd registrerade)
Tuna
Täby
Tärna (inga fynd registrerade)
Ununge
Uppsala
Uppsala-Näs
Vada
Vaksala
Vallby (inga fynd registrerade)
Vallentuna
Valö
Vassunda
Vaxholm (inga fynd registrerade)
Veckholm
Vendel
Vidbo
Viksta (inga fynd registrerade)
Villberga
Vittinge (inga fynd registrerade)
Vårfrukyrka
Väddö
Vänge
Värmdö
Västerlövsta (inga fynd registrerade)
Västeråker (inga fynd registrerade)
Västland
Västra Ryd
Vätö
Yttergarn
Åkerby
Åland (inga fynd registrerade)
Älvkarleby
Ärentuna
Öregrund
Össebygarn
Överlövsta
Österrunda (inga fynd registrerade)
Östervåla
Österåker
Östhammar
Östra Ryd
Östuna
Övergarn
Uppland okänd socken

Uppland referenser