SVERIGES MYNTHISTORIA LANDSKAPSINVENTERINGEN (SML)


Västmanland har ännu inte behandlats inom projektet Sveriges Mynthistoria Landskapsinventeringen.