SVERIGES MYNTHISTORIA LANDSKAPSINVENTERINGEN (SML)


Västergötland har ännu inte behandlats inom projektet Sveriges Mynthistoria Landskapsinventeringen.